Montag   16.15-17.45

Block 1  05.09-- 14.11    ausgebucht

Block 2  28.11- 06.02    ausgebucht.

Block3   13.02 -24.04   Platz frei